בירור האחריות, חיזוק האחריות ויצירת יתרונות

הערכת הביצועים של כל סדנה היא אחד מדדי החברה וניסיון חשוב לרפורמת השכר של החברה. זו הדרך היחידה להוזיל ביעילות ולשפר את יכולת התחרות של החברה. מחיר חומרי הגלם עלה באופן אקספוננציאלי, ומחסור באספקת החשמל ובמים תיגרו קשות על המפעלים. עלינו להחליט לעשות עבודה טובה של הערכת ביצועים בסדנה ולהגביר את יעילות הסדנה כך שלחברה תהיה דרך החוצה. תוכנית ההערכה קובעת שלוש יעדים: יעד בסיס, מטרה מתוכננת ומטרה צפויה. בכל יעד, האינדיקטורים מהשורה הראשונה כמו תפוקה, עלות ורווח מהווים 50%, ויעדי ניהול כמו איכות, ייצור בטוח, טרנספורמציה טכנולוגית וייצור נקי מהווים 50%. כאשר המטרה מוגדרת, מנהלי הסדנאות מתבקשים לעבוד קשה.

כדי שארגונים יתפתחו בטווח הארוך, עליהם לתרגל את כישוריהם הפנימיים, להקפיד על ניהול ולהעניק משקל שווה לתפוקה ולאיכות. השילוב בין השניים לא יכול להיות מוטה. כל מנהלי הסדנאות צריכים לעשות זאת בגישה חיובית, להתייחס ברצינות לכל מדד הערכה, לקבל את המבחן של החברה ולהקים מערכת פיצויים מוכוונת ביצועים.

הערכת הביצועים השנתית של מנהל הסדנא הינה יחידת הנהלת חשבונות קטנה המשלבת טיפול והערכת ביצועים בכדי להבהיר את תפקידו של מנהל הסדנא והיתרונות ישירים יותר, כדי להגביר את התלהבות העבודה ויעילות החברה. אני מקווה ששיפור מתמיד של מערכת הערכת הביצועים נוכל להבטיח שהיעדים השנה יושלמו בהצלחה. יש לקוות שמנהל הסדנא יוכל לנצל היטב את המשאבים של ראש הצוות והעובדים ולעבוד קשה כדי ליצור מצב חדש בעבודה.


זמן פרסום: דצמבר 10-2020